Historia

W 1561 książę pruski Albrecht Fryderyk nadał Markowo (Reichertswalde) oraz kilka innych wsi rodzinie Dohnów i wtedy właśnie powstały pierwsze zabudowania, na początku był to dwór obronny.  W latach 1701-1704 dotychczasowy dwór rozbudowano. Powstały w ten sposób pałac przebudowano w wieku XIX, a po 1905 roku dobudowano do jego naroży w elewacji frontowej wieże.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej w pałacu przePałac Markowo historiaz jakiś czas stacjonowali żołnierze radzieccy. Później na terenie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, natomiast pałac zaadoptowano na mieszkania dla pracowników i magazyny. Stopniowo dewastowany, został opuszczony w latach siedemdziesiątych. Obecnie jest odbudowywany przez nowych właścicieli. Z zespołu pałacowego zachowała się oficyna z XVIII wieku oraz niektóre zabudowania gospodarcze.